MS SQL DBaaS je inteligentná relačná cloud databázová služba.

GAMO Cloud MS SQL DBaaS je inteligentná, plne manažovateľná relačná databázová služba pre zákazníkov, ktorí sa nechcú starať o MS SQL server a zároveň vyžívať všetky výhody MS SQL databázy.

Naša služba zrýchľuje vývoj, testovanie a nasadenie Vašej databázy do prevádzky za výrazne nižšie náklady ako v prípade zakúpenia vlastných licencii, alebo prevádzky vlastného MS SQL servera v cloude. Garantujeme zachovanie maximálneho výkonu, spoľahlivosti, dostupnosti a ochrany Vašich dát.

MS SQL DBaaS poskytujeme na platforme Microsoft MS SQL 2017 so znakovou sadou Latin1_General_CP1_CI_AS.

Po zakúpení služby Vám budú sprístupnené prihlasovacie údaje k databáze a cez SQL Server Management Studio (SSMS) si môžete databázu priamo nakonfigurovať, uskutočniť importy a exporty dát a vykonávať jej správu.

Pripojenie k databáze:

  • cez Vaše virtuálne datacentrum (vDC) v GAMO Cloude, 
  • priamo z internetu.

Prístup k databáze je zabezpečený aj pomocou TLS kryptovacieho algoritmu, ktorý MS SQL klient automaticky rozpozná a začne používať.

Zálohovanie sa vykonáva na pozadí v časových intervaloch podľa popisu jednotlivých služieb 1x za 24hod, alebo 1x každú hodinu. Za zálohovanie a obnovu nesie zodpovednosť GAMO a je plne v našej kompetencii.

Microsoft partner logo       VMware partner logo