GAMO Drive
privátne dátové úložisko s integrovanou videokonferenciou, určené pre firemné aj súkromné využitie.

Štandardná File Sync&Share služba umožňuje automaticky synchronizovať vaše dáta. Adresáre, súbory, disky sa pri akejkoľvek zmene synchronizujú do GAMO Drive a zároveň aj medzi všetkými zariadeniami, ktoré používate. Dáta môžete zdieľať aj medzi užívateľmi, ktorí nemajú účet v GAMO Drive, prostredníctvom verejnej linky s časovým zámkom a heslom.

Videokonferencia s jedným, alebo viacerými účastníkmi poskytuje overenú funkčnosť – individuálny alebo skupinový „hovor“, „chat“ medzi účastníkmi, zdieľanie obrazovky jednotlivých účastníkov konverzácie. Komunikácia s kolegami, zákazníkmi a partnermi kedykoľvek a kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení. Účastníci videokonferencie majú možnosť online editovať dokumenty uložené v GAMO Drive úložisku.


Manuál ku GAMO Drive Manuál ku GAMO Drive


Prečo sa rozhodnúť pre GAMO Drive:

 • Dáta sú výhradne umiestnené na Slovensku a neopúšťajú krajinu.
 • Bezpečnosť je garantovaná – certifikácie GAMO Cloud sú na najvyššej svetovej úrovni.
 • Verzionovanie dokumentov - zálohovanie dát každých 24 hodín s retenciou 7 dní.
 • Prehliadanie, zdieľanie a správa súborov prostredníctvom webového rozhrania.
 • Bezpečnosť a ochrana údajov – komunikačná linka a audio/video hovory sú kryptované
 • Viacúrovňová ochrana šifrovania dát
 • Web RTC prístup pre dosiahnutie multi-platformovej podpory.
 • Manažment videokonferencií – pridávanie konverzácií, pozývanie účastníkov, kontrola nad účastníkmi.
 • Možnosť pozývania externých účastníkov – ideálne riešenie pre webinár.

 • Objem prenesených dát v rámci GAMO Drive služby je neobmedzený. Veľkosť súborov nie je limitovaná.
 • Podporované zariadenia: Windows, Mac, Linux, iOS, Android a akýkoľvek webový prehliadač.
 • Mobilná aplikácia pre platformu iOS, Android
 • Desktop agent pre Windows, MacOS, Linux
 • Možnosť editácie kancelárskych dokumentov typu Word, Excel a Powerpoint priamo vo webovom prehliadači
 • Integrácia s Outlook
 • Rýchle FULL text vyhľadávanie

Pre väčšie firmy a organizácie je k dispozícii vo forme privátnej inštalácie (hostingu) celého servera s neobmedzeným počtom užívateľov.

 • Cena služby ako aj individuálne zľavy závisia od požadovanej kapacity, resp. aktivovaného počtu prístupov (v prípade firemného použitia). Minimálna veľkosť diskového priestoru je 5 GB.
 • Kontaktujte nás a technické parametre tejto varianty GAMO Drive je možné dohodnúť individuálne.

Stručné podmienky využívania bezplatnej prevádzky GAMO Drive.

 1. Používateľ sa zaregistruje a objedná službu GAMO Drive 50 DEMO v cloud portáli GAMO  
 2. E-mailom obdrží prístupové údaje (meno, heslo, URL) pre prístup ku službe  
 3. Službu využíva úplne bez obmedzenia 14 dní  
 4. Na 12 deň je používateľovi vystavená zálohová faktúra so splatnosťou 7 dní   
 5. V prípade jej včasnej úhrady sa pokračuje vo využívaní služby s mesačným poplatkom, bez viazanosti. Úhrada je možná kreditnou kartou, alebo bankovým prevodom  
 6. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry v termíne je služba deaktivovaná  
 7. Zákazník môže požiadať o sprístupnenie svojich údajov na stiahnutie do 20 dní odo dňa splatnosti faktúry  
 8. Po uplynutí uvedených 20 dní ú všetky dáta vymazané  
 9. Poskytovanie GAMO Drive sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami GAMO Cloudových služieb

VMware partner logo ESET partner logo Veeam partner logo