GAMO Cloud vDC - popis služby

Inovatívna cloud infraštruktúra od GAMO (IaaS) založená na VMware technológii s excelentnou podporou 24x7 robí z GAMO Cloud prirodzené rozšírenie Vášho dátového centra. GAMO Cloud Vám poskytne infraštruktúru v podobe virtuálneho datacentra (vDC) na mieru, s možnosťou škálovania HW zdrojov podľa Vašich aktuálnych potrieb v krátkom aj dlhodobom horizonte.

GAMO Cloud je služba enterprise úrovne, ktorá je navrhnutá pre podporu rôznej záťaže, Disaster Recovery riešení. Datacentrum spĺňa požiadavky štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, je certifikované NBU pre SR a NATO. Garantujeme vysokú dostupnosť (High Availability) až 99,97 %, čo predstavuje maximálny výpadok 13,5 minúty za mesiac.

Bezpečnosť údajov v cloude je vždy vnímaná ako jeden z kľúčových faktorov pri rozhodovaní. Vždy sú to totiž dáta, ktoré sa zákazník rozhodne umiestniť mimo vlastnej serverovne ku poskytovateľovi cloudových služieb. GAMO Cloud je plne certifikovaný podľa normy ISO 27001 – informačná bezpečnosť a ako jeden z prvých cloudov na Slovensku aj podľa ISO 27018 - medzinárodnej normy pre dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov v cloude.

GAMO Cloud vDC Vám umožni rozdeliť HW zdroje medzi jednotlivé virtuálne servery podľa Vašej predstavy s možnosťou meniť ich online v prípade potreby. Pomocou GAMO Cloud portálu dokážete ľahko spravovať HW zdroje Vášho vDC, virtuálne servery, storage, networking a finančné/platobné informácie. Tiež môžete obnovovať zálohy a replikovať dáta k iným cloud poskytovateľom, alebo ku Vám do Vašej infraštruktúry.
Ak už využívate nástroje VMware vo svojom vlastnom dátovom centre, môžete hladko presúvať svoje virtuálne stroje medzi vlastným cloudom a verejným GAMO Cloudom s ohľadom na aktuálne potreby.

Cloud nemôže byt kompromisom medzi bezpečnosťou a flexibilitou. Teraz máte možnosť rozšíriť Vašu bezpečnostnú politiku on-premise riešenia do bezpečného GAMO Cloudu bez kompromisov s transparentnosťou a s možnosťou auditu.

Sme pripravení Vám pomôcť a poskytnúť nasledovné informácie:

  • podpora pri auditoch 
  • návšteva a prehliadka datacentra (Bratislava)
  • zosúladenie s Vašimi bezpečnostnými a audit požiadavkami

Transparentná cenová politika

GAMO Cloud poskytuje transparentnú cenovú politiku v závislosti objednaných HW zdrojov. Kedykoľvek počas platobného cyklu môžete individuálne meniť objem HW zdrojov vo svojom vDC smerom hore aj dole.
Navyše máte krátkodobo dostupný aj 10%-ný “oversize“ zdrojov, za ktorý neplatíte.

Podpora a Helpdesk

Helpdesk máte k dispozícii 24x7 prostredníctvom telefónu, emailu, alebo GAMO Cloud portálu, ktorý Vám umožňuje vytvárať, odpovedať a archivovať Vaše otázky a požiadavky.
Chápeme, že technické otázky predstavujú čas a peniaze. Preto sa usilujeme čo najrýchlejšie vyriešiť vzniknuté požiadavky s našim odborným technickým tímom.

Objednanie a realizácia

Vaše vDC je vytvorené na základe Vášho výberu a konfigurácie parametrov. Sprístupnené je Vám okamžite po úhrade. Po prihlásení si môžete vytvoriť virtuálne servery, meniť ich parametre, vytvárať a spravovať siete, nastaviť firewall podľa Vašich požiadaviek, nastaviť pravá pre viac užívateľov/administrátorov vDC, prezerať logy, ... Kedykoľvek môžete pomocou GAMO Cloud portálu meniť aj HW zdroje vášho vDC, alebo vytvoriť viac vDC pre jednotlivé oddelenia Vašej organizácie, ktoré môžu byť vzájomne prepojené.

Pri výbere ročnej úhrady, máte jeden mesiac prevádzky zdarma.

VMware partner logo       Microsoft partner logo       ESET partner logo       Veeam partner logo